Publication
Title
Schadebeperking en het politioneel verhoor
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk / Goethals, J. [edit.]
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2006
ISBN
90-5867-516-5
Volume/pages
p. 397-410
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018