Publication
Title
Het verhoor: in het beste geval een verhaal gebaseerd op herinnering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie. - Leuven, 2004
Source (series)
Samenleving, criminaliteit & strafrechtspleging / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afdeling Strafrecht en Criminologie. - Deurne; 26
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2004
ISBN
90-5867-352-9
Volume/pages
p. 181-192
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.09.2014