Publication
Title
Enkele parochiale conflicten tussen Ekeren en Brasschaat (1660 en later)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek / Heemkring Ekeren
Publication
Ekeren : 2007
Volume/pages
p. 9-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018