Publication
Title
Maatregelen ter vermijding van internationale belastingontwijking (art. 26, 54 en 344, par. 2 WIB 1992)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vennootschap en belastingen
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference