Publication
Title
De in een NV bevoegde personen tot kennisgeving van de dringende reden aan een beschermde werknemer: noot onder Arbh. Antwerpen 20 december 2004
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 1380-1383
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference