Publication
Title
Cumulatie van statuten en vergoedingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het statuut van de beschermde werknemer / Goemans, J. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2001
ISBN
90-5095-182-1
Volume/pages
p. 78-110
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018