Publication
Title
De bescherming van de (kandidaat-)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk
Author
Language
Dutch
Source (series)
Reeks Sociaal juridisch / Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Arbeidsrecht , 1
Publication
Antwerpen : Standaard, 1999
ISBN
90-341-9565-1
Volume/pages
191 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference