Publication
Title
Geschillen in verband met het organiseren en het verloop van de sociale verkiezingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Oriëntatie. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
0773-350X
Volume/pages
(1999), p. 228-239
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference