Publication
Title
Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad: casus Aalst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Het land van Aalst. - Aalst
Publication
Aalst : 2008
ISSN
0778-7731
Volume/pages
60(2008), p. 54-63
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference