Publication
Title
De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Author
Language
Dutch
Source (series)
Bibliotheek burgerlijk recht Larcier , 14
Publication
Gent : Larcier, 2008
ISBN
978-2-8044-2822-8
Volume/pages
245 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference