Title
Bijklussen in de sociale zekerheid: de juridische omkadering kritisch belicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht 2007 / Janvier, R. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
978 90 8661 749 4
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle