Publication
Title
De patiënt die vreest van zijn stelling te vallen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Keel- neus- oorheelkunde en hoofd- halschirurgie: casuistiek uit de dagelijkse praktijk / Graamans, K. [edit.]
Publication
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference