Title
Aanpassing van de Belgische reglementering ioniserende stralingen aan de Europese richtlijnenAanpassing van de Belgische reglementering ioniserende stralingen aan de Europese richtlijnen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Newsletter Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
Volume/pages
(1999), p. 22-31
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)