Publication
Title
De houder van auteurs- en/of modelrechten op een al dan niet gedeponeerd, in opdracht vervaardigd model
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2007/2008), p. 1450-1454
Note
Noot onder Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference