Title
De houder van auteurs- en/of modelrechten op een al dan niet gedeponeerd, in opdracht vervaardigd model
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2007/2008) , p. 1450-1454
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:149416
General
Noot onder Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle