Publication
Title
Vormen van wetenschapsbeoefening als eigensoortige culturele tradities: het voorbeeld van de cultuurwetenschappen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Crisis van de rede? Perpspectieven op cultuur / Heijermans, E. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum, 1992
Volume/pages
p. 9-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.01.2011