Publication
Title
De religieuze leescultuur onder Nederlandse katholieken, 1580-1850: een zoektocht naar wat niet bestaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis / Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. - Gouda
Publication
Gouda : 2006
ISSN
1388-3038
Volume/pages
9(2006), p. 54-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference