Title
Kerstening en religiegeschiedenis: enkele bijdragen aan het symposium over religie in Nederland in het eerste millennium (Amsterdam, Vrije Universiteit, 27 mei 2005)Kerstening en religiegeschiedenis: enkele bijdragen aan het symposium over religie in Nederland in het eerste millennium (Amsterdam, Vrije Universiteit, 27 mei 2005)
Author
Faculty/Department
Ruusbroec Society
Research group
Research centre Ruusbroec Institute
Publication type
article
Publication
Nijmegen,
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
15(2006), p. 297-366
ISSN
0778-8304
vabb
c:vabb:149450
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle