Publication
Title
Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij B- en C-attesten in het secundair onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2007/2008), p. 1038-1043
Note
General: Noot onder R.v.St., Bergen, nr. 164.373, 7 november 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference