Publication
Title
ICT in de specifieke lerarenopleiding: naar een onderwijstechnologische professionalisering?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems. - Gent, 2007
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
978-90-382-1197-8
Volume/pages
p. 509-522
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference