Publication
Title
Effectiviteit van endarteriëctomie voor symptomatische stenose van de A. carotis; meer factoren belangrijk dan alleen de ernst van de stenose
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2008
ISSN
0028-2162
Volume/pages
152:14(2008), p. 843-844
Note
Letter
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference