Publication
Title
Eén Unie, zevenentwintig nationale belangen: vitaal, gewettigd, en soms wat banaal: over ons geluk verenigd te zijn en enige grenzen daaraan
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Story , 2008
ISBN
90-8764-039-0
Volume/pages
59 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference