Publication
Title
Functiebeschrijvingen en evaluaties van leerkrachten in het secundair onderwijs in Vlaanderen: onderzoek naar een opgelegde hervorming
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijs Research Dagen (ORD), Groningen
Publication
s.l. : 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 17.06.2024
To cite this reference