Publication
Title
R.F. Cogghe, D. Panhuis et al.: Tolle, lege: 2: Latijn voor het tweede jaar
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2008
ISSN
1780-7514
Volume/pages
85:4(2007/2008), p. 225-226
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference