Publication
Title
Onderzoek naar het verband tussen locus van controle van ondernemingsleiders en de ondernemingsresultaten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Management en organisatie
Publication
1993
Volume/pages
47 (1993) , p. 449-463
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference