Title
Onderzoek naar het verband tussen locus van controle van ondernemingsleiders en de ondernemingsresultaten
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Management en organisatie
Volume/pages
47(1993) , p. 449-463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle