Publication
Title
Het gelijkheidsbeginsel en de gemeentebelastingen: recente rechtspraak (2002-2006)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2006-2007 / Jonckheere, de, M. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2007
ISBN
9789086616831
Volume/pages
p. 165-188
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference