Title
Het onderscheid tussen selectie- en gunningscriteria bij overheidsopdrachten (R.v.St. nr. 173.478, 12 juli 2007)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2007/2008) , p. 1245-1249
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:149593
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle