Publication
Title
Ondergrondse constructies en openbaar domein in het Belgische recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ondergrondse constructies in het Belgische en het Nederlandse recht / Sagaert, V. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2007
ISBN
9789050957120
Volume/pages
p. 135-149
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference