Publication
Title
De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking: een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken, de concessies van diensten en hun aanbesteding
Author
Language
Dutch
Source (series)
Administratieve rechtsbibliotheek: bijzondere reeks
Publication
Brugge : Die Keure , 2007
ISBN
978-90-8661-515-5
Volume/pages
745 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference