Title
Marge voor het voeren van een (deel)statelijk anti-sociale dumping beleid beperkt door het vrij verkeer van diensten: enkele bedenkingen bij het arrest Rüffert van het Europees Hof van Justitie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Social web
Volume/pages
(2008.06.07) , p. 3-
General
www.socialweb.be
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle