Publication
Title
Marge voor het voeren van een (deel)statelijk anti-sociale dumping beleid beperkt door het vrij verkeer van diensten: enkele bedenkingen bij het arrest Rüffert van het Europees Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Social web
Publication
2008
Volume/pages
(2008.06.07), p. 3
Note
www.socialweb.be
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference