Publication
Title
De echtscheidingswetgeving in evolutie: rechtsvergelijkende beschouwingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1972
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1971/1972), p. 1377-1402,1423
Note
General: Preadvies voor het vijfentwintigste Vlaams Juristencongres
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference