Publication
Title
De echtscheidingswetgeving in evolutie: rechtsvergelijkende beschouwingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1972
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1971/1972) , p. 1377-1402,1423
Note
Preadvies voor het vijfentwintigste Vlaams Juristencongres
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference