Publication
Title
Naar een coherent vermogensstatuut voor de langstlevende? Spelen de wet op de huwelijksvermogensstelsels en het wetsontwerp tot hervorming van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot op elkaar in?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1978
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1977/1978) , p. 1473-1494
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference