Title
Naar een coherent vermogensstatuut voor de langstlevende? Spelen de wet op de huwelijksvermogensstelsels en het wetsontwerp tot hervorming van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot op elkaar in?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1977/1978) , p. 1473-1494
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle