Publication
Title
Een nieuwe UNO-Conventie: het Verdrag tot uitbanning van de discriminatie ten aanzien van de vrouw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979/1980), p. 2739-2752
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference