Publication
Title
Een nieuwe UNO-Conventie: het Verdrag tot uitbanning van de discriminatie ten aanzien van de vrouw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979/1980) , p. 2739-2752
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference