Publication
Title
De wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. De erfrechten van de andere erfgenamen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1981
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1981/1982) , p. 423-436
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference