Publication
Title
Benadeling van rechten van schuldeisers bij wijziging van huwelijksstelsel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1985
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1984/1985), p. 1793-1796
Note
Noot onder Antwerpen 26 oktober 1983
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference