Title
Maakt een clausule van onvervreemdbaarheid de geschonken goederen ook onbeslagbaar? Maakt elke vervreemding de herroeping van de schenking mogelijk?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1985/1986) , p. 1769-1790
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Antwerpen 26 maart 1984
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle