Publication
Title
Vormt de vereiste van handtekening dé valstrik van een eigenhandig testament?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor notarissen. - Brugge
Publication
Brugge : 1986
ISSN
1373-0479
Volume/pages
(1986), p. 313-320
Note
General: Noot onder Cass. 10 juni 1983
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference