Publication
Title
Het vermogensstatuut van de feitelijke en uit de echtgescheiden echtgenoten en van samenlevende paren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Raakvlakken tussen sociaal zekerheidsrecht en andere rechtstakken: deel 1 / KULeuven, Instituut voor Sociaal Recht
Publication
Brussel : Larcier, 1979
Volume/pages
p. 175-222
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference