Publication
Title
Tussen norm en praktijk: een terreinverkenning over het juridische statuut van vrouwen in het zestiende-eeuwse Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2005
ISSN
1572-1701
Volume/pages
2:3(2005), p. 22-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference