Publication
Title
Van landschapsgeschiedenis naar ecologische geschiedenis: waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte in de Late Middeleeuwen en het Ancien Régime
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek voor ecologische geschiedenis / Vereniging voor Ecologische Geschiedenis; Vlaamse Geschiedkundige Kring. - Gent, 1998 - 2013
Publication
Gent : Vlaamse Geschiedkundige Kring , 2001
ISSN
1375-5692
Volume/pages
6 (2001) , p. 1-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference