Publication
Title
Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veertiende-zestiende eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
BMGN : the Low Countries historical review. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : Nederlands Historisch Genootschap, 2007
ISSN
0165-0505
Volume/pages
122(2007), p. 321-356
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference