Publication
Title
Het jus notarii Flandriae, een miskende getuige van de ontwikkelingen in de administratie van het graafschap Vlaanderen (12e-15e eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen. - Brugge
Publication
Brugge : 2001
ISSN
0770-0822
Volume/pages
138:1/2(2001), p. 3-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018