Title
Queeste naar 'algemene beginselen van behoorlijk selecteren door het bestuur': vergelijkende studie van de algemene beginselen inzake de selectie van overheidspersoneel enerzijds en van aannemers, leveranciers en dienstverleners van overheidsopdrachten anderzijds Queeste naar 'algemene beginselen van behoorlijk selecteren door het bestuur': vergelijkende studie van de algemene beginselen inzake de selectie van overheidspersoneel enerzijds en van aannemers, leveranciers en dienstverleners van overheidsopdrachten anderzijds
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Volume/pages
12(2008) :1 , p. 39-68
ISSN
1379-0323
vabb
c:vabb:149723
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/d0f2f3/bfd3227.pdf
Handle