Publication
Title
Queeste naar 'algemene beginselen van behoorlijk selecteren door het bestuur': vergelijkende studie van de algemene beginselen inzake de selectie van overheidspersoneel enerzijds en van aannemers, leveranciers en dienstverleners van overheidsopdrachten anderzijds
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 2008
ISSN
1379-0323
Volume/pages
12 :1 (2008) , p. 39-68
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference