Publication
Title
Clausules aangaande het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in contractuele erfstellingen, giften tussen echtgenoten of testamenten, in schenkingen aan andere personen, in familieschikkingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Clausules over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot / Weyts, L. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1983
Volume/pages
p. 11-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference