Publication
Title
Voorlezen: waar mondelinge overlevering en schriftcultuur elkaar kruisen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Voorlezen handboek
Publication
Leuven : Davidsfonds, 2005
Volume/pages
p. 9-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference