Publication
Title
De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper sociale zekerheid , 5
Publication
Brussel : FOD Sociale Zekerheid , 2007
ISSN
1781-5290
Volume/pages
34 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference