Publication
Title
Vlaanderen en Catalonië: voorhoedelopers in de Europese substatelijke diplomatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale spectator / Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken ['s-Gravenhage] - Assen, 1947 - 2014
Publication
Assen : Van Gorcum , 2008
ISSN
0020-9317
Volume/pages
62 :7/8 (2008) , p. 389-394
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference