Publication
Title
Cognitieve verbetering na behandeling met atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie en een eerste psychotische episode: is het een leereffect?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2008
ISSN
0303-7339
Volume/pages
50:5(2008), p. 303-304
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference