Publication
Title
Taalleerkrachten en zelf-effectiviteit: onderzoek naar opvattingen van leerkrachten over zelf-effectiviteit met betrekking tot het leergebied Frans
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proceedings ORD - Onderwijs research Dagen
Publication
Eindhoven : 2008
Volume/pages
p. 236-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 17.06.2024
To cite this reference