Title
F. Meerschaut, B. Dejemeppe & D. Merckx (eds.): De voorlopige hechtenis
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002) , p. 864-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
French (fre)