Title
Is tegenwerpelijkmaking van eigendomsvoorbehoud op grond van bewaargeving mogelijk?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1979/1980) , p. 2075-2077
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Kh. Kortrijk, 7 juni 1977
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle