Publication
Title
Is tegenwerpelijkmaking van eigendomsvoorbehoud op grond van bewaargeving mogelijk?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1979
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979/1980) , p. 2075-2077
Note
Noot onder Kh. Kortrijk, 7 juni 1977
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference